J - j

Jehowfa Kotoigi znw. de Jehovah's getuigen. Zie trefwoord: kotoigi.
Jeisusu znw. Jezus Christus. Zie trefwoord: Jesesi.
jeje znw. geest. Te wan sama siki, te i si a dede, da ne en jeje gwe fika en. Zie: akaa; yooka.
Bun Jeje znw. Na a Bun Jeje fu Masaa Gadu wawan e gi sama koni fu sabi ala sani.
takuu jeje znw. boze geesten. Den takuu jeje na didibii se den de. Zie: didibii; wenti.
Jesesi znw. Jezus Christus. Jesesi Kelestesi na a Manpikin fu Masaa Gadu, di de Gadu seefi. Zie: Gadu1; Kelestesi. Var.: Jeisusu. Van: GE. Etym.: Jesus .
Johanisi znw. Johannes de Doper in het NT. Johanisi na a man di be kon fu taigi den sama taki Masaa Jesesi o kon.
© Copyright SIL 2003