A - a

aan voorz. gi2
aan de kant gaan onoverg. ww. wai3
aan elkaar zetten overg. ww. fiti (2)
aandoen overg. ww. leti1
aangeven van nadruk functiew. na1 (2)
aanhangsel aan eind van een vraag tw. no (1)
aanhangsel om beleefdheid aan te geven functiew. baa2
aankomen onoverg. ww. doo1 (2)
aankondigen bali basiya
aanlegplaats znw. lampeesi
aanlengen overg. ww. mendii (1)
aanmatigend zijn suku hei
aanmoedigen overg. ww. kalaki1
aannemen overg. ww. teke (2)
aanraken overg. ww. meli
· · oli1 (1)
aanroeptitel gebruikt voor de man van een vrouw Baa(la) Mati
aanspreektitel gebruikt door een man voor zijn vrouw Sa Mati
aansteken overg. ww. leti1
aanvallen overg. ww. ligei (2)
aanvangen onoverg. ww. kon (2)
aanwijzen overg. ww. soi (1)
aap, rode brulaap znw. adongwa
· · babun2
aarde znw. Goon Gadu
· · goontapu (1)
aarden pot znw. doti patu
aas znw. beti
absoluut niet bw. kweti
Achilles pees znw. baka futu tetei
acht telw. aiti2
· · aitin
achtduizend telw. aitin dunsu
achter iemands rug bakabaka
achter- of familie naam znw. baka nen
achter zich laten overg. ww. koti (3)
achtereind van een vrouw uman gogo e lolo
achterkant znw. baka2 (2)
· · bakase (2)
achterkant van een voorwerp znw. bakase (1)
achterkant van het hoofd znw. baka ede
achterkleinkind znw. gaangaanpikin
achterlaten overg. ww. fika (1)
achterlijk bw. don don
achtersteven van een boot znw. boto gogo
achteruit gaan go anga baka
achteruitgaan onoverg. ww. nyanyan2 (1)
achtervoegsel achterv. -mi
achtervolgen overg. ww. faaka3
achterwerk znw. kakalasi
achthonderd telw. aitin ondoo
achttien telw. tin na aitin
ademen onoverg. ww. boo1 (1)
ademhalen ali boo
ademhalings problemen hebben fika boo a tapu
aderen om het hart boo tetei
adieu znw. adyosi
advies znw. lai2
advocaat znw. afukati1
af en toe soso leisi
afbrokkelen onoverg. ww. lulu2
afgaan onoverg. ww. kaka3
· · kuma
afgeven overg. ww. faaka2 (1)
afgod znw. gadu2 (1)
afgoderij begi sani
· znw. afokodeei
· · afukodeei
afhouwen overg. ww. doo3
afkomst znw. bee (3)
afmaken onoverg. ww. kaba (2)
afnemen onoverg. ww. saka1 (3)
afsluiten overg. ww. tapu2 (5)
afstammeling znw. bakapikin
afstammeling van vaders kant znw. dada bee
afstammelingen van de Marrons znw. Busi (Kondee) Nengee
afval znw. doti (2)
afvalhoop znw. dyiko
agouti znw. aguti
agressief persoon znw. atiman
AIDS znw. Aids
akker znw. goon
· · kawee goon
akker waar pinda's groeien znw. pinda goon
Akurio Indiaan znw. Awayaikule
al bw. kaba (6)
· vw. winsi1
al gekocht bnw. baibai
al gekookt bnw. boli boli
al verkocht bnw. seli seli
Albina znw. Alimina
albino znw. bonkolo
alcoholische drank znw. kasii
alert zijn de anga ain
algemeen voor Westerling, vreemde, wit persoon znw. Bakaa (1)
all is going well A kai a pasi gi en.
alleen bnw. seefi2 (3)
· · wanwan (1)
· idiofoon. kodo
alleen laten overg. ww. fika (1)
alleen maar bnw. soso2
alleen maar woorden soso mofu
· soso taki
allemaal bnw. ala
· vnw. alafiya
allen bnw. ala
· · alamala
· vnw. alafiya
alles loopt goed voor hem A kai a pasi gi en.
Als vw. te1 (1)
als bw. enke (1)
· vw. di1
als een bnw. wan (6)
als een hoer onoverg. ww. wei2
als, indien, wanneer vw. efu1
als, wanneer bw. alaten
alsof vw. enke (2)
alstublieft tw. gaantangi (2)
altijd bw. alateiti
· · alaten
Aluku znw. Aluku
aluminium znw. alimiyon
ambtenaar znw. lantiman
America, Verenigde Staten van znw. Ameekan (2)
Amerikaanse zeekoe znw. seku
Amerikanen znw. Ameekan (1)
amulet znw. tetei (3)
Anacardium occidentale (Anacardiaceae) znw. kasun
anaconda znw. mboma
Anainsi znw. Anainsi1
andere bnw. taa1
andere kant znw. abaa (2)
· · abaase
· · taase
anders bnw. taa taa
angstig bnw. pantan
antwoord znw. piki1 (3)
antwoorden onoverg. ww. piki1 (1)
apart, gescheiden houden overg. ww. paati2 (4)
apotheek znw. aputeiki
ara znw. dyabaa
Arabieren znw. Alabii
Arabisch znw. Alabii tongo
Arawak Indianen znw. Aluwaka
arend znw. aka
arm onoverg. ww. pina1 (1)
· znw. ana (1)
arm zijn onoverg. ww. pooti (1)
armband znw. bui (2)
arme drommel tw. pooti (2)
armen bnw. mofina (2)
Arowakken dorp znw. Mata1
arresteren overg. ww. bui (1)
· · kisi1 (2)
as znw. asisi (1)
assistent van het dorpshoofd znw. basiya
atleten voet znw. koonsaka
augurk znw. angooki
Aukaans voedsel znw. kasaba
Aukaanse stam znw. Lebi Musu
· · Peegudu sama
Aukaners znw. Okanisi
auto znw. oto
· · wagi
auto met een open laadruimte znw. opo baka wagi
aviculariidae, O.Orthognatha znw. akaabobi
avocado znw. afukati2
avond neti tapu
avond groet A tapu wi oo!
avondeten znw. sapaten
azijn znw. asin
© Copyright SIL 2003