A - a

aal znw. okomu
aalscholver znw. karara
aan beide kanten gelijk bnw. owara
aan de achterkant dichtmaken ww-ov. ansepu`to
· · ansetapuru
aan de achterkant rond bnw. tanseko`waije
aan de achterkant van az. ynka`napota
aan de andere kant van az. empo
aan de ene kant bnw. atone
aan de hoeken laten rafelen ww-ov. epikerere`ka
aan de hoeken rafelen ww-med. (w)opikerereka
aan de hoeken stukgaan ww-med. (w)opikerereka
aan de kant gaan ww-med. (w)osamema
· · (w)omima
aan de kant laten gaan ww-ov. emima
aan de kittelaar besnijden ww-ov. erypotyka
aan de oppervlakte beschadigd worden ww-med. (w)e`paranka
aan de oppervlakte beschadigen ww-ov. y`paranka
aan de overkant bnw. kopose
aan de rand dubbelvouwen ww-ov. aiwo
aan de rand laten rafelen ww-ov. esikerereka
aan de rand van az. esi`wo
aan de rand (van het water) bnw. awopa
aan de scheidingslijn znw. pe`wo
aan de (scherpe) rand bnw. erije`wo
aan de steile rand az. eme`ta`wo
aan de top van az. u`re`wo
aan de voeten van az. ekonta
aan de zijkant bnw. erije`wo
aan de zijkant van az. rato
aan een lagere vloedlijn bnw. esitome
aan een man koppelen ww-ov. aporemynto
aan een snoer rijgen ww-ov. amo`to
aan gaan ww-med. (w)aipo`ma
aan het bakken zijn ww-med. (w)okei
· · (w)osekei
· · (w)otuka
aan het begin bnw. koromo
aan het eind van de morgen znw. kokorompo
aan het hoofd(einde) binden van ww-ov. u`my
aan het kortste eind trekken ww-med. (w)erasima
aan het kortste eind trekken met ww-ov. rasima
aan het lachen maken ww-ov. auwano`po
aan het planten zijn ww-med. (w)o`pomy
aan het raspen zijn ww-med. (w)o`ky
aan het stelen zijn ww-onov. monata
aan het wateroppervlak znw. pe`wo
aan het werk bnw. tamamine
aan iets denken ww-med. (w)etuwaro`ma
aan land brengen ww-ov. e`kima
aan land gaan ww-med. (w)o`kima
aan stukken gaan ww-med. (w)otampoty
aan wal bnw. mapo
aan weerszijden bnw. opatoro
aan zichzelf knabbelen ww-med. (w)ekereikereima
aan zijn teelbalzak friemelen ww-med. (w)omusasa`ka
aanblik znw. tanemy
aanbranden ww-onov. koroty
· · pukoroty
aandikken ww-ov. a`we`ko
aanduiden ww-ov. ekarity
aanduwen ww-ov. arima
aaneengesloten bnw. akara`pa
aaneengroeperen ww-ov. a`pemy
aaneensluiten ww-ov. aku`mynto
aangaande az. poko
aangenaam bnw. waipome
aangenaam pratend bnw. torupore
aangenaamheid znw. sara`n
aangesproken worden ww-med. (w)ojato
aangetast bnw. tywetyne
aangetast worden ww-onov. wetyta
aankleden ww-ov. kamisa`to
· · wo`mynto
aankomen ww-onov. tunta
aanlengen ww-ov. e`watoma
· · omo`pa
aanslag znw. weriki
aanslag bezorgen ww-ov. weriki`to
aanslag krijgen ww-onov. werikita
aanslag verwijderen van ww-ov. werikika
aanspoelend (planten)afval znw. sa`kompo
aanspreken ww-ov. ejato
aanstaande huwelijkspartner znw. awasi
aansteken ww-ov. epanka
· · po`ma
· · po`manka
aanstellerig bnw. serepeme
aanstoten ww-ov. y`tu`ka
aantasting znw. wety
aantrekkelijk bnw. tysanore
· · tywoju`pore
aantrekkelijk maken ww-ov. kuranonto
aantrekkelijkheid znw. sano
· · (w)onapo
aanvallerig bnw. tokone
aanvallerigheid znw. okon
aanvullen ww-ov. omo`pa
aanwakkeren ww-ov. uro
aanwezig bnw. monto
aanzwellen ww-med. (w)epui
aardbeving znw. tytyty
aarde znw. nono
aarden kom znw. parapi
aarden pot znw. maka
aarden waterkruik znw. tukuwari
aarder znw. parasi
aardewerken blaasinstrument znw. kurumpeta
aardnoot znw. akunepy
aarsmade znw. kamikami
aarzelen ww-med. (w)e`tasi`ka
aarzelend bnw. ty`tasi`ke
aarzelende gang znw. y`tasiky
aas znw. powo`no
· · sa`pa
acajoeboom znw. oroi
achillespees znw. y`pakun
acht tlw. oruwa-toima
achter az. wena`pota
· · ynka`na
achterblijven ww-med. (w)ainopo
achterhoofdondersteunsel znw. a`sapo`n
(achterkant van de) schouder znw. mapaja
achterlast znw. wese
achterlast geven ww-ov. wesero
achterlast krijgen ww-onov. weseta
achterlaten ww-ov. no
achterlijk bnw. tykure`kene
achterlijkheid znw. kure`ken
achterna zitten ww-ov. wekena
achterop az. ynka`napota
achtersteven van een boot znw. unty`po
achteruitgaande bnw. tywese`po
achterwerk znw. wesen
achterwerkbedekking znw. weseputy
acne-puist znw. asurutoko
· · pyjoko
actief maken ww-ov. emu`ka
· · sararaka
actief worden ww-med. (w)esararaka
actief zijn ww-med. (w)omu`ka
activeren ww-ov. apokuma
adamsappel znw. mykura
ademen ww-med. (w)orema
ader znw. mi
adviseren ww-ov. uru
afblijven van ww-ov. nonta
afbreken ww-ov. anka
afbuigen ww-med. (w)esama
afdakje znw. pataja
afdalen ww-med. (w)ony`toka
afdrogen ww-ov. y`koka
afdruk znw. wena`po
afgehouwen boomstronk znw. unty`po
afgeplat bnw. typaije
afgerond bnw. tyku`meije
afgerond worden ww-onov. ku`meita
afgerondheid znw. ku`mei
(afgesneden) haar znw. ypo`po
afgestroopt worden ww-med. (w)o`syryry`ka
(afgevallen) gebladerte znw. sa`rompo
afgezant znw. apojon
afgezonderd bnw. typo
afgodsslang znw. iwoi
afgrond znw. ame`tai
· · ame`tarai
afkluiven ww-ov. mika
afkoelen ww-onov. y`sanopamy
· ww-ov. asinke`ka
afkomend op az. weto
afkrabben ww-ov. kaka
· · seseika
afkrabsel znw. osu
afmeting znw. ja`mun
afpluizen ww-ov. pu`ka
afranselen ww-ov. wo`ma
· · ypoky
afronden ww-ov. ku`meiro
afschermen ww-ov. apu`to
afschillen ww-ov. rapika
afschrapen ww-ov. kaka
afschrobben ww-ov. koroka
afschuw wekken bij ww-ov. aime`ko
· · y`nawa
afschuwelijk bnw. tynurijake
afsluiten ww-med. (w)otapuru
· ww-ov. a`koto
(af)sluiten ww-ov. apuru
afsnijden ww-ov. y`koto
afsplitsing znw. akata
afstammeling van indiaan en neger znw. kapukuru
afstropen ww-ov. sororoka
· · syryry`ka
afval znw. wety
afvegen ww-ov. a`me
(af)vegen ww-ov. u`na
afwachten ww-ov. momoky
afwikkelen ww-ov. kerereka
afwinden ww-ov. karanka
afzijdig blijven ww-med. (w)ainontaka
agressief bnw. tokone
agressief doen ww-med. (w)okompa
agressief maken ww-ov. ekompa
· · ekonanopy
agressief worden ww-onov. ekona
agressiviteit znw. okon
aira znw. aira
Akawajo-indiaan znw. Akawajo
akkerhouweel znw. sampa
Akurijo-indiaan znw. Akurijo
al bw. terapa
al lang bnw. penaro
al te grote zoetheid znw. kenesiky
al te zoet bnw. tykenesi`ke
al te zoet maken ww-ov. kenesi`ko
Albina znw. Kumaka
alikruik znw. matuni
alle tlw. pa`poro
alleen bw. roten
allerlei richtingen uitgaande bnw. ato`wa
alles in de handen pakkend bnw. tainasare
als az. me
als aantrekkelijk behandelen ww-ov. sanoma
als boodschapper sturen ww-ov. apojoma
als een lawine naar beneden komen ww-med. (w)otamesaika
als laatste kind geboren bnw. use`ma
als lastig verwijderen ww-ov. to`ka`ma
(als man) oud worden ww-onov. tamu`pota
als man sex hebben met ww-ov. eku
als man vrijen met ww-ov. eku
als medicijnman behandelen ww-ov. amorepa
als minder waard behandelen ww-ov. enu`ka
als minderwaardig behandelen ww-ov. kota`ma
(als oppervlaktelaag) los laten springen ww-ov. toronka
(als oppervlaktelaag) losspringen ww-med. (w)o`toronka
als twee bij elkaar horende helften bnw. aserato
(als vader) de geboorte veroorzaken van ww-ov. pa`kanopy
(als vrouw) oud worden ww-onov. no`pota
als winst behalen ww-ov. kanaro`to
alsjeblieft bw. koro
alstublieft tsw. aha
(altijd) ziek bnw. any`pe
alvorens az. uwaporo
Amakaina znw. Amakaina
Amana znw. Amana
Amanakuwa-rivier znw. Amanakuwa
amazone-papegaai znw. kurekure
Amazone-rivier znw. Masuwana
amerikaanse lamantijn znw. jarawa
Amerikaanse reuzenooievaar znw. tujuju
anaconda znw. sikyryju
ananas znw. nana
anders bnw. tamero
angst znw. anari
(angstwekkend) gevaarlijk bnw. karanome
angstwekkendheid bnw. karano
anijsblad znw. papasaki
anioema znw. kamisi
anker znw. ankara
ankeren ww-ov. jankara`to
antwoord geven ww-med. (w)ojuku
antwoorden ww-ov. ejuku
anus znw. wesempota
· · weseto
Apara`i-indiaan znw. Aparai
apart bnw. tamero
· · tameromero
· · typo
· · tyworo
apotheek znw. (w)opino`topo
Apowac-rivier znw. Aporuwaka
appel znw. apara
appelbakove znw. mutapere
Arabier znw. Arapu
Araguari-rivier znw. Arakuwari
Araitoko znw. Araitoko
Arawara-kreek znw. Aruwaruwa
Arawari-rivier znw. Arawari
Arekuna-indiaan znw. Arekuna
arm bnw. imerijo`pa
· · piname
· znw. apo
arm maken ww-ov. pinama
arm zijn ww-med. (w)epinama
armband znw. amekunty
arm-en-been-stuk znw. apo`sai
armoede znw. omi
armoedig bnw. piname
Arowak znw. Aruwako
(Arowakse) rode hangmatkwastjes znw. kururaru
arriveren ww-onov. tunta
arrogant zijn tegen ww-ov. enu`ka
artritis znw. pirinta
Arusijaka znw. Arusijaka
as znw. weru`no`po
asdf znw. asdf
assistent znw. apaton
Atapiriri znw. Atapiriri
au! tsw. akaja
au tsw. eke
auto znw. karo
· · oto
· · tarara
autochthoon persoon znw. tapi`wara
autoriteit znw. para
avocado znw. awoka
Copyright © 2003