C - c

cacao (zn). cacao.
cactussoort (zn). nagphanie.
cadeau (zn). taufa. iem. een - geven. koi ke ek taufa dewe.
cafetaria (zn). koeptjhaap.
capsule (zn). golie.
cassave (zn). kasaba. [Aanmerking: Sranan]
catastrofe (zn). haanie.
ceintuur (zn). tjamotie.
cent (zn). sês/sîes.
certificaat (zn). kaagadj.
charmant (bn). dekhnauk.
chauffeur 1) (zn). saufer. 2) (oṯo) tjalaawe waala.
chef 1) (zn). baṟkwa. 2) sardaar.
chic 1) (bw). sadjal. 2) sadj-dhadj. die vrouw ziet er - uit. oe aurat khoeb sadjal hai.
Chinees (zn). Tjienwa. (man).
Chinese (zn). Tjienainie.
Chinese tajer (zn). aroei.
christen (zn). iesaai.
christendom (zn). iesaai ke dharam.
Christus 1) (zn). Kriest. 2) Masieh.
chronisch (bn). hardam.
chrysoliet (zn). poekhraadj.
chrysopraas (zn). lahasnie.
cijfer (zn). ank. [Aanmerking: d]
cipier (zn). djahal ke rakhwaala.
circa (bw, vz). lagbhag. er waren - honderd mensen. hõewa lagbhag ek sau manai raha.
citer (zn). wienaaw (baadja). op de - spelen. wienaaw badjaawe.
citroengras (zn). sietalghaas.
club (zn). samaadj.
colbert (zn). djaakiet.
collega (zn). (kaam mê) saamiel waala.
compagnon (zn). (kaam mê) saamiel waala.
compleet 1) (bn, bw). bhar. de -e stad liep uit. sahar bhar aail dekhe. 2) ekdam (se). de stad werd - verwoest. sahar ekdam se naas karal gail.
concentreren (ww). dhiaan/man dewe/lagaawe/dhare.
conditie (zn). haal(at).
conducteur (zn). tjalaawe waala.
constant (bw). hardam.
contrast (zn). (ekdam) doesar rakam.
controleren (ww). dekhe.
converseren (ww). batiaai.
convoceren (ww). ekaṯṯha bolaawe.
corpulent (bn). moṯa(-dhoesoend).
correct (bn, bw). ṯhiek (se).
correspondent (zn). liekhe waala.
corresponderen (ww). (tjieṯṯhie) liekhe.
corrupt (bn). biegar.
crediet 1) (zn). kardja. 2) oedhaar. op - kopen. oedhaar par kiene.
creëren (ww). banaawe.
cremeren (ww). lahaas djaraawe.
Creool (zn). Kafrie. (scheldwoord). [Aanmerking: Sranan]
creperen (ww). mare. van de honger -. biena khaaik mare.
culmineren 1) (ww). hardam auro howe. 2) baṟhaawe.
cursist (zn). siekhe waala.
cursus (zn). les. een - volgen. les par djaai. [Aanmerking: Ned.]
Copyright © 2002