D - d

daada (zn). opa (2)
· · oudoom (2)
daadie (zn). grootmoeder (2)
· · oma (2)
· · oudtante (2)
daafe (zn). keer (2)
· · maal (2)
daag (zn). boog
· · vlek
daage (ww). beschieten
· · schieten
dãai (zn). keer (3)
ḏaain (zn). heks
daaja (zn). erbarmen
· · genade (2)
· · medelijden
· · ontferming
daaja kare/lage (ww). begenadigen
· · ontfermen
daakoe (zn). bandiet
ḏaakṯar (zn). arts
· · dokter (2)
daal (zn). doperwt
· · erwt
· · spliterwt
daala (zn). rijksdaalder
daalghõtnie (zn). erwtenmolen
daam (zn). bedrag
· · koopprijs
· · kosten
· · prijs
· · tarief
· · waarde
· · weg(dek)
ḏaam(-mol) (zn). dam
· · dijk
· · straat
· · weg
daan (zn). geschenk
· · gif(t) (3)
· · kado
daan kare (ww). opdragen (3)
· · schenken (2)
daana (zn). korrel
· · voeding
· · voedsel
· · voer
daana dewe (ww). voeren
daana/khaaik/khaana dewe (ww). voeden
daanbier (zn). weldoener
daanie (bn). gul
· · vrijgevig
daan(-poen) (zn). offer (2)
daanwa (zn). reus
daar (zn). boete
· · genoegdoening
ḏaar (zn). schuld
daare (ww). doen
ḏaaṟhie (zn). baard
· · halm
· · kin
· · regel
· · tak
daaroe (zn). alcohol
· · drank (2)
daaroe pieje (ww). borrelen (4)
· · zuipen
daas (zn). das
dãasa (zn). horzel
daas(sie) (zn). knecht
daat (zn). kies
· · tand
daaṯ (zn). gebit
daat ke/daat waala ḏaaktaṟ (zn). tandarts
daat kierkieraawe (ww). knarsetanden
daat piese (ww). knarsen (2)
daaṯe (ww). beknorren
· · berispen
· · bestraffen
· · betichten
· · terechtwijzen
· · verbieden
daaṯke (bn, bw). streng
· (bw). bars (2)
· · bestraffend
daat-khodnie (zn). tandenstoker
daaṯ-phatkaar (zn). berisping
daatra (zn). dokter
daaw (zn). plaats
· · ruimte
dãawe (ww). dorsen
dãaw-pêtj (zn). greep
· · zet
ḏabaaḏab (bn). boordevol
dabaawe (ww). plattrappen
ḏabaawe (ww). drukken
· · verdrukken
daboekie/doebie maare (ww). duiken
dabore/diebore (ww). onderdompelen (2)
dage (ww). knappen (3)
dagmagaai (ww). wankelen
dahie (zn). yoghurt
dahiena (bn). rechter
dahiena kait/or (bw). rechts
dakhna (zn). wiek
dakkhien (zn). zuid
dakwa (zn). dak
dal (zn). groep
· · partij
dalaila (zn). sandaal
daliedar (bn). begerig
· · gulzig
· · inhalig
dalieddar (zn). gulzigheid
dalieddar (ke ghar) (bn). hebzuchtig
dam (zn). ademtocht
damaad (zn). schoonzoon
dama/daama (zn). asthma
Ḏamra (zn). Guyana
ḏanḏa (zn). staak
· · steel (2)
· · stok
ḏanḏh (zn). straf
ḏanḏh/sadja dewe (ww). straffen
dangal(-phasaad) (zn). rel
ḏanka (zn). grote trom
ḏanṯhie (zn). halm (2)
· · handvat
· · steel
· · stengel
ḏaṟ (bn, bw). benauwd (2)
· (zn). angst (2)
· · bangheid
ḏaṟ lage (ww). bevreesd zijn
· · vrezen
ḏaṟ se (bn). angstig
· (bn, bw). bang
· · benard (2)
daraar (zn). scheur
darba (zn). hok
· · kooi
darbar (bn, bw). ruw (3)
· (bw). grof
ḏaṟ-bhaal (bn). gevaarlijk
· (bn, bw). benard
dardja (zn). ambt
· · baan
· · functie
· · positie
dardjan (zn). dozijn
dare (ww). malen
darie (zn). plaats (4)
· · twijg
dar(ie) (zn). prijs (3)
darja (zn). plaats (5)
darpieha (zn). drinkebroer
· · dronkaard
· · zuiplap
(dar)piejekkar (zn). zuiplap (2)
(dar-)piejekkar (zn). dronkaard (3)
ḏaṟpokh (zn). bangerik
· · bloodaard
· · lafaard
darsaawe (ww). aantonen
· · bewijzen
· · overtuigen
das (telw). tien
das hadjaar laakh (telw). miljard
das laakh (telw). miljoen
daswa (telw). tiende
datjhien (zn). zuid (2)
datoeî (zn). tandenstoker (2)
dawaai (zn). bestrijdingsmiddel
· · geneesmiddel
· · medicijn
dawaai lagaawe (ww). zalven
dawaaikhaana (zn). apotheek
dawwaai (ww). dolen
· · dwalen
· · omdoolen
· · omzwerven
· · zwerven
dehîe (zn). lichaam
dehîe ke toekkaṟa (zn). lichaamsdeel
dehîe phore/toere (ww). rekken
· · uitrekken
dekh (tw). ziedaar
dekh bhaal kare (ww). hoeden
dekh sake (bn). zichtbaar
dekhaai (ww). blijken
· · duiden
· · eruit zien
dekhaawal (bn). waarneembaar
· · zichtbaar (2)
dekhaawe (ww). aantonen (2)
· · aanwijzen
· · demonstreren
· · etaleren
· · laten zien
· · manifesteren
· · openbaren
· · tentoonstellen
· · tonen
· · uitbeelden
· · uitduiden
· · vertonen
· · voordoen (2)
dekhaawe khaatien biaah (zn). schijnhuwelijk
dekhal-soenal (bn). waargenomen
dekh-bhaal kare (ww). beheren (2)
· · letten (2)
· · oppassen (2)
· · verzorgen
· · zorgen
dekh-bhaal kare waala (zn). diaken
dekhe (ww). aanzien
· · bekijken
· · beschouwen (2)
· · controleren
· · inzien
· · kijken (2)
· · nalopen (2)
· · ontwaren
· · opmerken
· · waarnemen
· · zien
· (zn). aanschouwen
· · opinie
· · opvatting
dekhie-dekha kare (ww). imiteren
· · naapen
· · nadoen
dekhnauk (bn). charmant
· · elegant
· · flateus
ḏeṟaai (ww). vrezen (2)
deṟh (telw). anderhalf
der(ie) (bn). lang (3)
· (bw). laat (3)
deṟwaawe (ww). bedreigen
· · dreigen
des (zn). land
des ke bietj mê samoendar (zn). Middellandse Zee
dew (zn). godheid
dewaal (zn). muur
· · wand
Dewanaagarie (zn). Hindoe-schrift
dewar (zn). zwager (4)
dewe (ww). afgeven
· · bijdragen
· · geven
· · schenken
· · uitreiken
· · vermaken (3)
· · verstrekken
dewie (zn). godheid (2)
dewka (zn). termiet
dêwka (zn). houtluis
dewta (zn). verheven wezen
dhaake (ww). afdekken (4)
dhaal (zn). schild
dhaam (zn). oord
dhaan (zn). paddie
· · rijst (2)
dhaan ke bakhaar (zn). paddieschuur
dhaan khaunie (zn). rijstetertje
dhaan piete/dãawe ke djagaha (zn). dorsplaats
· · dorsvloer
dhaaṟ (zn). suikerwater
dhãaṟ (zn). stroom
dhaara (zn). bron
dhaara ke paanie (zn). bronwater
· · welwater
dhaarie (zn). lijn
· · streep
dhaarie waala (bn). gestreept
dhãarmiek (bn). godsdienstig
· · vroom (2)
dhak-dhak (zn). geklop
dhakele (ww). duwen
· · omduwen
· · stoten
dhakka (zn). duw
dhakka lage (ww). stoten (2)
dhakka maare (ww). struikelen
dhakle (bw, verl. d. w). bedekt (2)
dhak-mak kare (ww). twijfelen
dhak-mak/dhoebdha kare (ww). weifelen (2)
dhakna (zn). vleugel
dhakna/dhapna (zn). deksel
ḏham (idiofoon). plons!
ḏhambaai (ww). plonzen
dhamkie (zn). bedreiging
dhamkie dewe (ww). bedreigen (2)
dhan kaṯnie (zn). paddie-oogst
dhanbaad dewe/kare (ww). bedanken
· · danken
dhanbaad/dhanjabaab (zn). dank
dhandau (zn). geschenk (4)
dhan(-daulat) (zn). rijkdom
· · vermogen
· · weelde
dhandie (zn). afgod
dhanglaai (ww). kantelen
dhania (zn). koriander
dhanie (bn). rijk
· · vermogend
dhanoek (zn). regenboog
dhanoes (zn). speer
· · spies
· · werpspies
ḏhanṯaal (zn). (muziekinstrument)
dhapla (zn). trom(mel)
dharaawe (ww). laten noemen
dharam (zn). godsdienst
dharam ke agwa (zn). priester
(dharam ke) kaanoen ke paṟhal aadmie (zn). wetgeleerde
dhare (ww). instoppen
· · leggen
· · opbergen
· · opslaan
· · opzetten (3)
· · plaatsen
· · zetten (2)
dharmaat (bn). rechtvaardig (2)
dharta (zn). schuldige
dhartie (zn). aarde
dhãs djaai (ww). wegzakken
dhãsaawe (ww). graven (2)
dhase (ww). instorten (2)
dhat (zn). gloed (2)
dhate (ww). gloeien
dhaure (ww). hardlopen
· · hollen
· · rennen
dhekaaṟ (zn). boer (2)
· · oprisping
dhekaaṟ aawe/niekse/howe (ww). oprispen
ḏheṟ (bn). heel (4)
· (bn, bw). heleboel
· · meest
· · talrijk
· (onbep. telw). menig
· · veel (3)
· (zn). massa
· · merendeel
ḏheṟ daafe (bw). frequent (2)
· · meestal
ḏheṟ daafe/dãai (bw). dikwijls
· · vaak
ḏheṟ dien (bn). lang (4)
ḏheṟ dien ke baad (bw). indertijd
ḏheṟ howe (ww). vermenigvuldigen (2)
ḏheṟ se (bw). royaal (2)
ḏheṟ ṯem (bn). lang (2)
dhiaan (zn). aandacht
dhiaan dewe/lagaawe (ww). letten
dhiaan dewe/lagaawe/dhare (ww). opletten
dhiaan se (bw). aandachtig
· · geconcentreerd
· · zorgvuldig
dhiaan/man dewe/lagaawe/dhare (ww). concentreren
dhiekaawe (ww). verhitten (3)
ḏhiel (zn). luis (2)
ḏhiela (bn, bw). los (2)
· · slap (2)
dhiel/djõewã biene/here/niekaase (ww). ontluizen
dhiera (bn). zachtaardig
· (bn, bw). kalm (2)
· (bw). bedaard (2)
· · bescheiden
dhieradj (zn). geduld
· · kalmte
· · rust (2)
dhieradj se (bn, bw). kalm (3)
· · rustig (2)
· (bw). bedaard
· · geduldig
dhiere (bn, bw). mild (2)
dhiere dhiere (bn, bw). gestadig (3)
· (bw). gaandeweg
· · geduldig (2)
· · geleidelijk
dhiere (dhiere) (se) (bn, bw). langzaam
· · zachtjes
· (bw). stil
dhiere djhiere (bn, bw). rustig (3)
dhiere (se) (bn, bw). traag
dhiere-dhiere batiaai (ww). fluisteren
dhiere-dhiere kare (ww). treuzelen
dhiere-dhiere tjale (ww). sluipen
ḏhieṯh (bn). koppig (2)
· · obstinaat (2)
· · weerspannig
dhobia (zn). slons
dhoebdha (zn). twijfel
dhoebdha kare (ww). twijfelen (2)
dhoemrakaant (zn). saffier
dhoen-dhoer (bn). dof
dhoepnie (zn). dop
dhoer (zn). stof
dhoeṟe (ww). snuffelen (2)
dhoesa (zn). deken
dhõewã (zn). rook
dhõewã dewe (ww). roken
· · walmen
dhokarkaswa (zn). boeman
dhokha (zn). bedrog (2)
· · zelfbedrog
dhokha dewe/khawaawe (ww). bedriegen (2)
dhokha khawaawe (ww). verlakken (2)
dhokhaabaadj (zn). bedrieger
· · huichelaar
dhokhaabaadj kare (ww). huichelen
dholak (zn). trom(mel) (2)
ḏhoṟie (zn). navel
dhowe (ww). afleggen
· · dragen
· · dweilen
· · sjouwen
· · wassen
ḏiebba (zn). doos
· · trom(mel) (3)
· · wagon
diedie (zn). zuster (3)
diehaat (zn). district
· · gewest
· · platteland
· · provincie
dieja (zn). devotie lichtje
diekhe (ww). verhitten (4)
diel (zn). hart
diel ... se bhar gail (bn). bewogen
diel (bhar) se (bw). innig
diel bharmaawe (ww). vertederen
diel ke doekh (zn). hartepijn
diel toet gail (vdw). verslagen
dielagie (zn). grap
dielagiebaadj (zn). grappenmaker
dien (zn). dag
dien bhar (bw). de hele dag
dien doepahare (bw). overdag
dien ke (bw). overdag (2)
dien ke kaam (zn). dagtaak
dien mê (bw). daags
dien par dien (bw). dagelijks
diesembar (zn). december
djaada (bw). ampel (2)
· · extra (2)
· · royaal
· · teveel (2)
djaada dewe (ww). toegeven (3)
djaada se (bw). overvloedig (2)
djaada (se) (bn, bw). mild
· (bw). ruimschoots
· · weelig (3)
djaadhoe kare (ww). betoveren
djaadoe (zn). toverij
djaadoe kare (ww). toveren
djaadoegar/djaadoegier (zn). tovenaar
djaaf kare (bn). opscheppen (3)
djaag djaai (ww). ontwaken
djaage (ww). ontwaken (2)
djaage ke sapana (zn). visioen
djaahã (betr. vnw). alwaar
· · waar
· · waarheen
djaahã - taahã (bw). daar (3)
djaaha lek dekha hai (zn). horizon
djaahe lek dekha hai (zn). kim
djaai (ww). gaan
· · omslaan (6)
· · vertrekken
· (zn). vertrek (2)
djaai dekhe/ghoeme(-phiere) (ww). bezoeken
djaai djaai! (tw). heil!
djaai ghoeme (ww). reizen
· · uitgaan (2)
djaakiet (zn). colbert
· · jas
djaal (zn). net
· · visnet
djaalie (zn). spinneweb
· · web
djaam (zn). goederen
· · have
djaamoen (zn). (fruitsoort)
djaan (zn). kennis
· · leven
· · weten
djaan dewe (ww). attenderen op
· · mededelen (3)
· · meedelen (3)
djaan djaai (ww). bemerken
· · beseffen
· · gewaarworden
· · kennisnemen
· · vernemen
djaan lewe (ww). doden
· · doodslaan
· · vermoorden
djaan marwa (zn). moordenaar
djaan se (bw). expres
· · moedwillig
· · opzettelijk (2)
· · willens en wetens (2)
djaanal (bn). bekend
djaan-boedjhkar (bw). opzettelijk
· · willens en wetens
djaane (ww). kennen
· · kunnen
· · weten
djaan(e) (bw). bewust
djaanke (bw). opzettelijk (3)
· · willens en wetens (3)
djaap (zn). kontrakt
djaara (zn). winter
djaarie (zn). tuin (2)
djaata (zn). handmolen
djaatie (zn). gemeenschap
djaat(ie) (zn). natie
· · ras
· · volk
djaatie ḏheṟ hoi gail (ww). vermenigvuldigen (2)
djãatje-põetjhe (ww). navorsen (2)
djaaṯ-paaṯ (bw). onmiddellijk
djab (betr. vnw). wanneer
· (vgw). als (8)
· · bijgeval
· · indien
· · ingeval
· · nadat
· · toen (2)
· · wanneer
djab kare (zn). transcendente meditatie
djab tab (bw). soms (2)
djab talak (bw). hoelang
· · totdat
· · zolang
djaba (zn). slacht
djaba kare (ww). slachten
djaba ke samai (zn). slachttijd
djabaab (zn). antwoord
djabaab dewe (ww). antwoorden
· · beantwoorden
· · bescheid geven
djabaan (zn). belofte
· · verbond (3)
· · woord (2)
djabaana (zn). periode
· · tijd
· · tijdperk
djabar (bn). hecht
· · sterk (4)
djabarai/thetharai kare (ww). verzetten
djabardjast (bn, bw). agressief
djabar(djast) (bn, bw). krachtig
djabardjast (se) (bn, bw). geweldadig
djabardjastie (zn). geweld
· · terreur
djabardjastie kare in opstand komen (1)
· (bn). opstandig (2)
· (ww). terroriseren
· · verzetten (2)
djabardjastie se lewe (ww). beroven
· · roven
djablak/djable (bw). zolang (2)
djab(le) (vgw). terwijl
djadj (zn). gericht
· · justitie
· · rechtbank
· · rechter
(djadj ghat) faisala kare (ww). rechtspreken (2)
djadj ke aage djaai/thara howe (ww). terechtstaan
djadj ke kaam (zn). oordeel
djadj ke kaam kare (ww). oordelen
· · rechtspreken
djadj ke koersie (zn). rechterstoel
djadj ke mahal (zn). rechtsgebouw
djagaawe (ww). wekken
djagaha (zn). erf (2)
· · oord (2)
· · pand (3)
· · perceel
· · plaats (2)
· · ruimte (2)
· · terrein
djagaha banaawe (ww). inruimen
djagal (bn). wakker
(djagaṟa-)laṟaai (zn). strijd
Djaglos (zn). Jachtlust
djahaadj (zn). ark (2)
· · oceaanstomer
· · schip (2)
· · stoomschip (2)
djahaadj lagaawe ke djagaha (zn). haven
· · rede (2)
djahaadj mê djaai (ww). inschepen
djahaadj waala (zn). zeeman
djahaadjie (zn). schepeling
djahal (zn). gevangenis
· · kerker
djahal ke rakhwaala (zn). cipier
djahal mê band kare (ww). insluiten
djahalia (zn). gedetineerde
· · gevangene
djahar (zn). gif(t) (2)
· · vergif (2)
djai badje (betr. vnw). wanneer
djaise (vgw). als (5)
· · alsof (2)
· · terwijl (2)
· · zodra
djaise ... djaise (vgw). naarmaate
djaise ... oisane (bw). terzelfdertijd
djaise (...oise) (bn, bw). juist
· (bw). zoals
djaise sapana mê (zn). visioen (2)
djaitoen (zn). olijf (2)
Djaitoen ke pahaaṟ (zn). Olijfberg
djakare (ww). verstrikt raken
· · verward raken
djaldie kare (ww). haasten
djaldie (se) (bw). gauw
· · meteen
djallaat (bn). misdadig
djalmaawe (ww). verwekken
djam (bn). vast (4)
djamaawe (ww). kweken
· · stekken (2)
· · telen (2)
djamal (bn). bevroren
djame (ww). bevriezen
· · ontkiemen
· · stollen
· · tieren (2)
· · uitspruiten
djame kare (ww). opsparen (2)
· · sparen (3)
djamhaai (zn). geeuw
djamien (zn). aarde (2)
· · grond (2)
· · terrein (2)
· · vloer (2)
djamiendaar (zn). grondbezitter
· · landbezitter
djanaai (ww). idee
· · voelen (2)
· (zn). gevoel
djanaawar (zn). beest
· · dier
· · gedierte
djanaawar ke ḏaakṯar (zn). veterinair
djanaawe (ww). aankondigen (3)
· · bekendmaken (3)
· · mededelen (4)
· · meedelen (4)
· · melden (2)
· · ruchtbaar maken
· · uiten (3)
· · vermelden (2)
· · verwittigen (2)
· · voorlichten (2)
djanam (zn). geboorte
djanam dien (zn). geboortedag
· · verjaardag
djanam lewe (ww). geboren worden
· · incarneren
djane (zn). persoon
djangal (zn). bos (3)
· · oerwoud
· · woud
djangal hoi djaai (ww). verwilderen
djanta (zn). volk (2)
djanta log (zn). gepeupel
djanta/djantie (zn). publiek
djanta/djantie log (zn). onderdanen
djantar-mantar (zn). hocus-pocus
djanwaas (bn). gereserveerd
djanwarie (zn). januari
djar (zn). boomstronk
· · stam (2)
djar djaai (ww). opbranden
djara (bw). even
djaraawe (ww). afbranden (2)
· · verbranden
djaral (bn). gebrand
· · verbrand
djaran (zn). afgunst
· · haat
· · jaloezie
· · naijver
· · nijd
djaran kare (bn). jaloers
· (ww). haten
djarantoe (bn). haatdragend
· · jaloers (3)
djarauna (zn). brandhout
· · hout
djare (bn). jaloers (2)
· (ww). aanbranden
· · afbranden
· · branden
· · haten (2)
· · opbranden (2)
· · verbranden (3)
· · verschroeien
djare-bhoene (bw). boos (5)
djaroer (bw). gewis
· · noodzakelijk
· · ongetwijfeld
· · zeker
djaroer se (bw). stellig
· · waarlijk
djaroer (se djaroer) (bw). vastberaden
djaroerat/djaroerie (bw). nodig
djaroerat/djaroerie rahe (ww). hoeven
djas ... tas (vgw). naarmaate (2)
djat se (bw). terstond
djatta (zn). bos (2)
· · bundel (2)
· · garf (3)
djatthaain (bn). aangebrand
djau (zn). gerst
djaun (betr. vnw). dat
· · die
· · hetgeen
· · welk(e)
djaun bhail/bietal hai (zn). gebeurtenis
djaun ke biese mê (betr. vnw). waarover
djaun ke dwaara (betr. vnw). waardoor
djaun manai Israel ke djaatie na hai (zn). heiden
djaun mê (bw). waarin
djaun se (betr. vnw). waardoor (2)
· · waarmee
djaun (tjiedj) (bep. aank. vnw). datgene
djaune/djeme (vgw). opdat
· · teneinde
djawaan (bn). jong
djawaane (bn). jeugdig
dje (betr. vnw). wie
dje (dje) (bep. aank. vnw). degene(n)
djebie (zn). zak (2)
djekar (betr. vnw). wiens
· · wier
djekare oeppar bhoet hai (zn). bezetene
djele (ww). verduren
djeme (vgw). zodat
djetana (bw). zoveel
djetena (vgw). hoezeer
djeṯh (zn). zwager (3)
djha khele (ww). kiekeboe spelen
djhaadjhar (bn). doorzichtig
· · transparant
djhaadjhar kãatj (zn). kristal (2)
djhaake (ww). gluren
· · loeren
djhaalie (zn). rag
· · spinrag
djhaapar (zn). oplawaai
djhaapaṟ (zn). klap
djhaare (ww). bezemen
· · harken
· · kammen
· · uitschudden
· · vegen (2)
djhaaroe (zn). bezem
djhagara (zn). heibel
· · herrie (2)
· · rel (2)
· · ruzie
· · twist
djhagara kare (ww). kijven
· · krakelen
djhagara ke gãathie (zn). vete
(djhagara) soeroe karwaawe (ww). uitlokken
djhagaraaw (zn). querulant
· · ruziezoeker
djhakkie (zn). zot
djhalãasie (zn). haag
· · heester
· · heg
· · struik
djhalarie (zn). kwast (2)
djhalka (zn). zweer
djhalke (ww). glinsteren
djhalwa (zn). hangmat
· · schommel
djhanḏa/djhanḏie (zn). vlag
djhanḏie (zn). vaantje
djhandjhat (zn). moeilijkheid/-heden (2)
· · probleem
djhanga/djhangie (zn). dijbeen
djhanke (ww). spijten
djhanke-patke (ww). driftig
djhapet lewe (ww). graaien
djhar djaai (ww). uitlekken
djharalie (zn). franje
djhariaawe (ww). standje geven
djhaudjhiaai (bn). kregel
· (bn, bw). kattig (2)
djhauwa manke (bn, bw). heleboel (2)
djhauwan bhar (bn, bw). heleboel (3)
djhiel djhiel (bn). transparant (2)
djhielan (zn). pantser
djhiel-djhiel (bn). doorzichtig (2)
djhiel-djhiel aina (zn). kristal
djhienga (zn). garnaal
djhiesiaawe (ww). miezeren
· · motregenen
djhiesie (zn). motregen
djhietke (ww). wegslingeren
djhõek djaai (ww). sterven
djhoeke (ww). buigen
· · nijgen
djhoele (ww). schommelen
· · slingeren
· · wiebelen
djhoend (bn). menigte (2)
· (zn). bende
· · gemeenschap (2)
· · groep (3)
· · kudde
· · massa (2)
· · meute
· · schaar (2)
· · schare
· · zwerm
djhoend ke djhoend (bw). in groepen
djhoer (bn). droog
djhoer djagaha (zn). vasteland
djhoera (zn). droge tijd
· · zomer
djhoeraai djaai (ww). verdrogen
djhoeraail (bn). gedroogd
djhoeraawe (ww). afdrogen
· · drogen
djhoere (ww). drogen (2)
· · opdrogen
· · uitdrogen
djhoeṯh (zn). leugen
djhoeth bole (ww). voorliegen
djhoeṯh bole (ww). jokken
· · liegen
djhoeṯh ke (bn, bw). onwaar
djhoeṯṯha (bn). onhygiënisch
· · onrein
· (zn). leugenaar
djhoeṯṯhe bhaktie waala (zn). hypocriet
· · schijnheilige
djhoeṯṯhe ke (bw). leugenachtig
· · tevergeefs
· · voor niemandal
djhoeṯṯhe se bole (ww). beweren
djhõk (bn, bw). gezwind (5)
djhõk (se) (bw). gauw (2)
· · snel
djhõk se tjale (ww). haasten (2)
djhorie (zn). zak (3)
djie (bn). geachte
· (partikel). (uiting v.respect)
djie oeṯhaawe (ww). opwekken (2)
djie oeṯhe (ww). herrijzen
· · verrijzen
djieb (zn). tong
djied (bn). koppig
· · obstinaat
djied baanhe (ww). dwingen
djieddie (zn). koppigheid
djieje (ww). leven
djielebie (zn). (zoete versnapering)
djiena (zn). leven (2)
djienda (waala) (bn). levend
djiendagie (zn). leven (3)
djiera (zn). karweizaad
· · komijn
djiet lewe (ww). innemen (3)
· · veroveren
djietal (vdw). onderworpen
djiete (ww). overwinnen
· · veroveren (2)
· · winnen
djiete waala (zn). overwinnaar
· · winnaar
djiew (zn). innerlijk (2)
· · ziel
djiew(an) (zn). leven (4)
djiewta (bn). levend (2)
Djoe (zn). Jood
djoedaai (zn). afscheid (2)
djoeg (zn). bedeling
· · era
· · tijdperk (2)
djoeganie (zn). vuurvlieg
djoelaai (zn). juli
djoen (zn). juni
· · tijd (2)
djoera (zn). wrong
djoerte (bw). aanstonds (2)
· · dadelijk
· · direkt
· · meteen (2)
· · onmiddellijk (2)
djoes-taakh (zn). (kinderspelen)
djoeta (zn). schoen
djoeta banaawe waala (zn). schoenmaker
djoetaawe (ww). klaarmaken
· · verzamelen (3)
djoete (ww). samenkomen (2)
· · samenstromen
· · toestromen
djoeṯha/djoeṯhe (bn, bw). vuil
djoetie (zn). belasting
djõewã (zn). luis
djoewa khele (ww). dobbelen
· · gokken
djohe (ww). uitzien (2)
· · verlangen (3)
· · verwachten (3)
djõk (zn). bloedzuiger
djokhaam (zn). griep
djor (zn). kracht (2)
djor se (bw). luidkeels
· · verstaanbaar
djor se paṟhe (ww). voorlezen
djoṟ se/kaske barse (ww). stortregenen
djora (zn). span
· · stel
djoṟa (zn). paar
djoṟa djaama/djaama djora (zn). bruidegomskleding
djoṟa (laṟka) (zn). tweeling
djoraawe (ww). vastmaken (3)
djoran (zn). lapjeswerk
djore (ww). aaneenhechten
· · hechten
· · lassen
· · samenvoegen
· · uitrekenen
· · vastmaken (4)
· · vastnaaien
djortie (zn). som
djoṟ(-toṟ) (se) (bw). hard
· · hardop
· · luid
· · snel (2)
djoṟ(-toṟ) se soenaawe (ww). schallen
djos/madja dewe (bn). interessant
djotaai (zn). ploegen
djote (ww). spitten
djotie dewe (ww). beschijnen
doebbar (bn). mager
· · tenger
doebbar howe (ww). afvallen (3)
· · vermageren
· · vermageren
doebe (ww). verzuipen
ḏoebe (ww). verdrinken
· · wegzinken
· · zinken
ḏoebe waala (zn). drenkeling
doedh (zn). borstvoeding
· · melk
doedh bhaat (zn). rijstebrei
doedh piaawe (ww). zogen
(doedh) piaawe (ww). voeden (4)
doedh waala (zn). melkman
doedh-pietthie (zn). (melkgerecht)
doegana (bw). dubbel
doehe (ww). melken
doei aurat se biaah kare (zn). bigamie
doei doei (bw). paarsgewijs
doei mê kar dewe (ww). splitsen
doei paraanie (zn). echtgenoten
· · koppel (3)
· · stel (2)
doei rasta hoi djaai (ww). splitsen (2)
doei rodj bhail/bietal (bw). eergisteren
doei rodj (ke) baad (bw). overmorgen (3)
doei tien dohora sieje (ww). afhechten
doei-ãkkha/ãakhie (bn). partijdig
doei(go) (telw). twee
doei-nalia (zn). dubbelloops geweer
doei-tien (onbep. telw). enkele
doekaan (zn). winkel
doekaandaar (zn). winkelier
doekaandaarien (zn). winkelierster
doekh (zn). ellende
· · kommer
· · leed
· · lijden
· · misère
· · narigheid
· · ongeluk
· · onheil
· · smart
· · tegenspoed
· · verdriet
doekh dewe (ww). kwellen
doekh oeṯhaawe/sahe (ww). lijden
doekhaai lewe (ww). verbrijzelen
doelaar kare (ww). aaien
· · liefkozen
· · troosten
· · vertroetelen
· · verwennen
doelaha (zn). bruidegom
doelahien (zn). bruid
doelarwa (zn). geliefd(e)
doenia (zn). wereld
doeno (telw). allebei
· (zn). koppel (2)
doeno miela/djaane (bw). getweeën
doeno (miela/djane) (telw). beide(n)
doer (bw). ver
· · veraf
doer djagaha (zn). uithoek
doer rahe (ww). mijden
doerie (zn). verte
doerie mê (zn). verschiet
doerlab (zn). lijdensweg
doesar bhaasa mê bataawe/liekhe (ww). vertalen
· · vertolken
doesar des ke (bn). uitheems
doesar djagaha (bw). elders (2)
doesar djagaha djaai (ww). evacuëren
doesar djagaha par dhare (ww). verplaatsen
doesar ghar mê rahe (ww). verhuizen
doesar kait (zn). overkant
· · overzijde
doesar kait/rakam djaai (ww). afwijken
doesar (koi) (zn). ander(e)
doesar rakam (bw). anders
doesar rakam banaawe (ww). ombouwen
· · vermaken (2)
(doesar rakam) banaawe (ww). verbouwen (2)
doesar rakam rahe (ww). verschillen
doesar rasta (zn). omweg
doesara/doesarka (telw). tweede
doesare khet mê kamaawe (ww). pachten
doesarka (telw). volgende
doesman (zn). vijand
doharaaike (bn). aanhoudend
· · regelmatig
· · steeds
· · telkens
· · voortdurend (2)
· (bw). aldoor
· · gedurig (2)
doharaaike bole (ww). aanhouden
· · herhalen
doharaaike/dohoraaike (bn, bw). gestadig (2)
· (bw). herhaaldelijk
· · onafgebroken (2)
· · onophoudelijk (2)
dohare (ww). herhalen (2)
dohoraaike bole (ww). aandringen (2)
dohoraaike/doharaaike (bw). nadrukkelijk
dohore (ww). vouwen
doi (zn). duim
doifie (zn). duif
doksa (zn). eend
doksie (zn). eend (2)
dolaawe (ww). verroeren
ḏolaawe (ww). bewegen
don (bn). gereed (4)
· · klaar
· (bw). af
· · afgelopen
· · uit
don howe (ww). aflopen (4)
· · eindigen (2)
· · opraken
don kare (ww). afhandelen
· · afkrijgen
· · aflopen (5)
· · afmaken (2)
· · beëindigen (2)
· · eindigen
· · voleindigen
donnie (zn). dubbeltje
don/poera kare (ww). volbrengen
dopahar (zn). middag
dopoe (zn). doop
dopoe kare (ww). dopen (2)
ḏoṟa (zn). draad
· · garen
ḏoṟe (ww). vasthechten
doro djaai (ww). doorgaan (2)
dosoe (zn). doos (2)
dost (zn). vriend
dwaara (vrg. vnw). waardoor
· (vz). door
dwaar(ie) (zn). entree
· · ingang
dwerie kare (ww). dweilen (2)
dwingi kare (ww). aandringen
· · dwingen (2)
Copyright © 2002