J - j

jaad (zn). gedachtenis
jaad kare (ww). bedenken (3)
· · gedenken
· · herdenken
· · herinneren
· · heugen
· · memoreren
· · onthouden
· · terugdenken
jaadjak (zn). priester (2)
jaakoet (zn). ametyst
jaar (zn). vriend (2)
jaatra (zn). reis
jaatra kare (ww). reizen (2)
jadie (vgw). indien (2)
ja/jaane (vgw). oftewel
japon (zn). japon
· · jurk
jasab (zn). diamant
Jehoedie (zn). Jood (3)
Jiesoe (eigennaam). Jezus
Joedaas (eigennaam). Judas
joeroe kare (ww). huren (3)
· · verhuren (2)
joeroe ke paisa (zn). huishuur (2)
· · huur (2)
Johaanas (eigennaam). Johannes
jonie (zn). vagina (2)
Josaf (eigennaam). Jozef
Copyright © 2002