R - r

raadj (zn). bewind
· · regering
· · rijk
raadj howe (zn). akkoord (2)
raadj kare (ww). regeren (2)
raadj kare/tjalaawe (ww). heersen (2)
raadj mantrie (zn). minister
· · raadsheer
(raadj) mantrie (zn). bestuursambtenaar
raadj (tjalaai) (zn). koningschap
(raadj) tjalaawe (ww). besturen
raadj tjalaawe waala (zn). regeerder
· · vorst
raadja (zn). koning
raadja ke kamkarta (zn). hoveling
raadja ke koersie (zn). troon (2)
raadja ke mahal (zn). hof
raadja ke mahal ke kaar-baar (zn). hofhouding
raadjie (se) (bn, bw). accoord
· · tevreden
raadj(-paat) (zn). koninkrijk
raahkartj (zn). zakgeld
raai (zn). advies
· · raad
raai dewe (ww). aanraden
· · adviseren
· · raadgeven
· · raden
raai lewe (ww). advies vragen
· · raadplegen
raakas (zn). duivel
raakhie (zn). as
Raam djohaar kare (ww). groeten (5)
Raam-Raam (Hindoe groet) (3)
raanie (zn). koningin
raat (zn). avond
· · nacht
raat-bieraat (bw). bij nacht en ontij
raate-raat (bw). in de nacht
raatjhat (zn). duivel (2)
rabaṟ (zn). rubber
· · zeen
radjaga (zn). bruiloft (2)
ragare (ww). raspen (2)
· · schrappen
· · wrijven (3)
rahaai howe (ww). verdragen (2)
rahan tjalan (zn). levenswijze
rahana (zn). verblijf
rahe (ww). bestaan
· · bevinden
· · bezitten
· · blijven
· · hebben
· · huizen
· · leven (7)
· · logeren
· · toeven
· · vertoeven
· · wonen
· · zijn (4)
rahe ke djagaha (zn). woning (2)
rahe ke ghar ke baṟkwa (zn). kastelein
rahie djaai (ww). vestigen
rakam (zn). genre
· · manier (3)
· · methode
· · middel (2)
· · soort (2)
· · wijze (3)
rakh waala (zn). schildwacht
· · wachter
rakhe (vdw). gevangen (3)
· (ww). beveiligen
· · bewaren
· · gemeenschap (6)
· · leggen (2)
· · opbergen (2)
· · opslaan (2)
· · overlaten
· · plaatsen (2)
· · regelen
· · wegbergen
· · zetten (3)
rakhieran (bn). bruin (2)
rakhwaala (zn). beschermer (2)
· · bewaarder (2)
· · bewaker (2)
rakhwaala kare (ww). behoeden
· · beschermen (3)
· · bewaken
· · hoeden (2)
· · wacht houden (2)
· · waken (2)
rakhwaar (zn). bewaarder (3)
· · bewaker (3)
· · wachter (2)
ramadaan (zn). vastenmaand
rang (zn). kleur
rangal (bn, bw). gekleurd
rang-bierang (bn). veelkleurig
· (bn, bw). bont
range (ww). beschilderen
· · kleuren
· · schilderen
· · verven
rangielie (bn). modern
rangien (bn). kleurig
rang-maar (zn). kaartspel
ras (zn). sap
rasrie (zn). koord
· · touw
rasta (zn). baan (3)
· · pad (2)
· · straat (2)
· · weg (2)
· · weg(dek) (2)
rasta dekhaawe waala (zn). gids
rasta ke kantie (zn). wegberm
rasta ke kienaare (zn). berm
rasta mê (bw). onderweg
rastjalantoe (zn). voetganger
rattjha (zn). bescherming
ref ? (zn). fout (2)
regel kare (ww). gelijkzetten
rek-rak (bw). zigzag
reks (zn). ritssluiting
rel (zn). spoorweg
rel ke gaaṟie/baakie (zn). treinwagon
rel(-gaaṟie) (zn). trein
renge (ww). kruipen (3)
· · wurmen
rer baan lewe (ww). zeuren
reriaai (ww). zaniken (2)
· · zeuren (2)
rieba (zn). rivier (2)
rieba ke matjharie (zn). zoetwatervis
riesjie (zn). ziener (3)
rodj (bw). daags (2)
· (zn). dag (2)
rodj (rodj) (bw). dagelijks (2)
rodja rahe (ww). vasten (2)
rodjaana (bw). dagelijks (3)
rodjgaar (zn). handelaar (3)
rodjgaarie (zn). handel
· · negotie
rodj-nieth (bw). dagelijks (4)
roei (zn). kapok
· · katoen
· · watten
roei ke batia (zn). katoenvrucht
roei ke peṟ (zn). kapokboom
· · katoenboom
roek dja! (bw). halt!
roek djaai (ww). stilstaan
roeke (ww). stilstaan (2)
roeke/roke (ww). ophouden (4)
· · stoppen (4)
roek/tjoepaai djaai (ww). verstommen
roemaal (zn). zakdoek
roep (zn). gedaante
· · gestalte
· · verschijning
· · vorm (2)
roepia (zn). gulden
rog (zn). kwaal
· · ziekte (2)
rokaahaṯ (bn). verboden (3)
· (zn). beletsel
rokaawe (ww). belemmeren
· · beletten
· · bemoeilijken
· · hinderen
· · ophouden (2)
· · remmen
· · stilzetten
· · stoppen (5)
· · tegenhouden
· · verhinderen
· · weerhouden
· · weren
· · weren
roke (ww). stilstaan (3)
Roma (zn). Rome
Roma ke aadmie (zn). Romein
ṟopal (bn). afgesloten (2)
roṯie (zn). roti
rowa (zn). haar (2)
· · vacht
rowa tjhiele waala (zn). scheerder
rowaai-pietaai (zn). gehuil
· · gejammer
rowe (ww). bewenen
· · schreien
· · wenen
rowe-gaawe (ww). jammeren (4)
rowe(-gaawe) (ww). huilen
Copyright © 2002