S - s

saaboen (zn). zeep
saada (bn). eenvoudig
· · effen
saadhe (ww). simuleren
saadie/sjaadie (zn). echt (6)
· · echtverbintenis (2)
· · huwelijk (2)
saadj (zn). muziek (2)
· · namiddag
saait (bw). allicht
· · bijgeval
· · misschien (2)
· · waarschijnlijk (2)
saal (zn). jaar (2)
saalaf (zn). zalf
saalfoe/saalphoe (zn). lucifer
saalgrah mobaarak howe (ww). feliciteren (2)
saamiel (bn, bw). eensgezind (3)
· (bw). eens (3)
· · erbij
· · samen (2)
saamiel kare (ww). bij elkaar brengen (3)
saamiel mê (bn). gelijkgezind (2)
saamiel rahe/baate (ww). meedoen
saamiel waala (zn). genoot (2)
· · kameraad
· · kollega
· · maat (2)
· · makker
saamiel (waala) (zn). medewerker
saamiel waalan (zn). gemeenschap (3)
· · team (2)
saamna (zn). bijzijn
· · tegenwoordigheid
saamne (bw). tegenover (2)
· · ten opzichte van
· (vz). voor (4)
saan (bn). kneedbaar
saanal piesaan (zn). deeg
saandj (zn). avond (2)
saane (ww). kneden
saaniet (bn, bw). kalm (4)
· · rustig (4)
· (zn). kalmte (2)
saantie (zn). zand (2)
sãap (zn). slang
saap-soethra (bn, bw). schoon (2)
saara (bn). geheel (5)
· · heel (8)
saaran (zn). rotzak
saardien (zn). sardine
saare (ww). masseren (3)
saaṟh (zn). zwager (6)
saaṟhie (zn). room (2)
saaṟhoe (zn). zwager (7)
saarie (bn, bw). sneu
· · zielig
· (zn). medelijden (3)
· · sari
saarie kare/lage (ww). deernis hebben (2)
· · spijten (3)
saas (zn). schoonmoeder
sãas (zn). adem
· · asem
sãas band howe (ww). stikken
· · verstikken
sãas dewe (ww). zuchten (2)
sãas lewe (ww). ademen
· · inademen
sãas niekaare (ww). uitademen
saat (telw). zeven
saath (vz). voor (5)
saaṯh (telw). zestig
saathe (bn, bw). gemeenschappelijk (2)
· (bw). tezamen
saathe-saath (bw). gezamelijk (2)
saath(e)(-saath) (bw). samen (3)
saathe/sanghe djaai (ww). vergezellen
saathie (zn). medestander
sab (onbep. vnw). ieder(e) (2)
· (telw). al
· · alle
sab koi (onbep. vnw). allemaal
· · allen
· · iedereen
sab rakam ke rang (bn, bw). bont (4)
sab se (bn, bw). meest (2)
sab se baṟka agwa (zn). hogepriester (2)
sab se baṟka (baat/tjiedj/waala) (bn, zn). belangrijkste
sab se baṟka saktie (zn). almacht
sab se baṟka tjiedj (zn). kern (2)
sab se baṟka waala (zn). oudste (2)
sab se besie/attjha (bw). best
sab se bhiettar waala tjiedj (zn). kern
(sab se) bhiettar (waala) (tjiedj) (zn). binnenste
sab se djabbar ieta (zn). hoeksteen
sab se kamtie/tjhoṯa (bn, bw). minst
sab se kharaab (bn, bw). slechtst
sab se maahaan Waala (zn). Allerhoogste
sab se niettje (waala) (bn, zn). onderste
sab se tjhoṯa (bn). jongste
sabak (zn). moraal
sabat ke dien (zn). sabbat
sabb se baṟka baat (zn). hoofdzaak (2)
sabbal (zn). schop (2)
· · spade
saber (bw). morgen (2)
saberaukha (zn). dageraad
sabere (zn). ochtend
sabha (zn). samenkomst
· · vergadering
sabhan (pvw). zij (6)
· (zn). gemeenschap (4)
· · gemeente
sabha-patie (zn). voorzitter
saboer kare (ww). wachten (2)
saboet kare (ww). aantonen (3)
· · bewijzen (2)
saboet(ie) (zn). bewijs (2)
sada (bw). altijd (5)
· · eeuwig (3)
sadh (bn). gewend (2)
sadh djaai (ww). wennen
sadhaaran (bn). ingetogen
· · mak
· (bw). bescheiden (2)
sadja (zn). straf (2)
sadja na dewe (ww). vrijspreken
sadjaawe (ww). garneren
· · optooien
· · verfraaien
· · versieren
sadjal (bn). opgemaakt (2)
· · opgesmukt (2)
· · versierd
· (bw). chic
sadj-dhadj (bn). opgemaakt
· · opgesmukt
· (bw). chic (2)
sadje (ww). opdirken
· · opmaken (2)
· · versieren (2)
safa (bn). rein (2)
· (bn, bw). blank
· · schoon (3)
· · zuiver
safa kare (ww). afnemen (6)
· · afvegen (2)
· · afwissen (2)
· · poetsen
· · reinigen
· · schoonmaken
· · uitmesten (2)
· · zuiveren
safa (se) (bn, bw). duidelijk (2)
· · kuis (2)
· · onbezoedeld
safaai (zn). reinheid
safaai se (bn, bw). hygiënisch
· · schoon (4)
· · zindelijk
safar ghar (zn). logeergelegenheid
safar kare (ww). reizen (3)
safed (bn). rein (3)
· · wit (2)
sagaro (bn, bw). alom
· · alzijdig
· · overal
sagaro djaai (ww). doorkruisen (2)
sagge (bn). bloedeigen
saghiaan (bn). huwbaar
sah (zn). moed (4)
sahaaita (zn). hulp (3)
· · steun (2)
sahaaita kare (ww). assisteren (2)
· · bijstaan (2)
· · helpen (4)
sahaaita/sahaara/madat kare (ww). ondersteunen (2)
sahaara (zn). hulp (4)
· · steun (3)
sahaara kare (bn). terwille
· (ww). assisteren (3)
· · helpen (5)
sahadj (bn). makkelijk
· (bn, bw). gemakkelijk
sahar (zn). stad
sahar mê haltjal matjaawe (zn). kop (2)
sahattar (telw). zevenenzeventig
sahe (ww). velen
· · verdragen
· · verduren (2)
sahelie/saherie (zn). vriendin (2)
sahie (bn, bw). juist (4)
sahoer (zn). fatsoen
· · zede
sahoer se (bn). gepast
sahoer (se) (bn, bw). behoorlijk (2)
· · beleefd (2)
· · beschaafd (2)
· · betamelijk
· · fatsoenlijk
· · zedig
saibaana (zn). savanne
· · wei
· · wildernis (2)
saigar (bn). ruim (2)
· (onbep. telw). veel (4)
sair (zn). puntdicht
sãitaalies (telw). zevenenveertig
saitaan (zn). duivel (3)
· · satan
saities (telw). zevenendertig
sake (ww). kunnen (3)
· · mogen (3)
saket (bn). nauw
· · smal (3)
· (bv). eng (2)
saktie (zn). fut
· · kracht (4)
· · macht
· · uithoudingsvermogen
saktiewaan (zn). krachtpatser (3)
· · machtig persoon
salaah (zn). besluit (3)
salaai (zn). lucifer (2)
salaai ke massaala (zn). luciferkop
salaam kare (ww). begroeten (4)
· · groeten (6)
salaam waleikoem (zn). (Moslim groet)
samaadj (zn). club
· · gemeente (2)
· · kerk (3)
· · vereniging
samaagarie (zn). kruiden
· · specerij
samaan (zn). bagage
· · goederen (2)
· · have (2)
· · inboedel
· · spullen (2)
samaan ke liest (zn). inventaris
samaan rakhe (ww). inpakken
samaap howe (ww). vergaan
Samaaria ke aadmie (zn). Samaritaan
samaas (zn). samenstelling
samadjh (zn). begrip
· · verstand (4)
samadjhdaar (bn). begrijpend
· · bezadigd
· · verstandig (2)
samai/same (zn). tijd (3)
samauria (zn). gelijke (3)
samdhie (zn). schoonvader (2)
samdjhaawe (ww). ophelderen
· · pleiten
· · toelichten
· · troosten (2)
· · uiteenzetten
· · uitleggen (2)
· · verdedigen
· · verduidelijken
· · vertroosten (2)
· · voorlichten (3)
· · waarschuwen (2)
samdjhal-boedjhal (bn). bezonnen
samdjhe (ww). begrijpen
· · bevatten (2)
· · doorgronden
· · inzien (2)
· · snappen
· · verstaan
same-be-same (bw). bij nacht en ontij (2)
samentie kare waala (zn). metselaar
samhaar (zn). zelfbeheersing
samhaar se (bw). beheerst (3)
samhaare (ww). bedwingen
· · beheersen
· · beheren
· · inhouden
· · temmen
samhaarke (bw). beheerst (2)
· · voorzichtig (2)
samoendar (zn). meer
· · zee
samoendar ke ghãas (zn). wier
· · zeewier
samoendar ke kienaare (zn). kust
· · strand
· · zeekust
samoendar ke matjharie (zn). zoutwatervis
samoendar ke paanie (zn). zeewater
samoendar mê ke des (zn). eiland
samoetje (bn). heel (10)
sampaadak (zn). redakteur
sana man (bn, bw). kalm (5)
· · rustig (4)
· (bw). stil (2)
sana-man (bw). bedaard (3)
sandeh (zn). twijfel (2)
sandjha (zn). middag (2)
· · namiddag (2)
sane (ww). absorberen
sanesa (zn). bericht (2)
· · boodschap (2)
· · koerier
· · mare (3)
· · tijding (2)
sanesia (zn). boodschapper
sangam (zn). ontmoeting (4)
sanghat (bn, bw). bevriend
· (zn). gezelschap
· · vriendschap
sanghatia (zn). kameraad (2)
· · kornuit
· · maat (3)
· · vriend (4)
· · vriendin (3)
sanghatia ghat (bn, bw). vriendschappelijk
sanghatian ghat (bw). amicaal
sanghe (bn, bw). gemeenschappelijk
· · vereend (2)
· (bw). mede/mee (2)
· · samen (4)
· · tezamen (2)
sanghe djaai (ww). behoren
· · gemeenschap
sangiet (zn). muziek (3)
sanietjar (zn). zaterdag
sanka (zn). twijfel (2)
· · zorg
sankal (bn, bw). vreemd
sanket (zn). wenk
sankh (zn). kinkhoorn
sankiaawe (ww). beduiden
· · gebaren
· · sein geven
· · toewenken
· · wenken
sanpataai djaai (ww). bedaren
sansaar (zn). heelal
· · schepping
sanskiertie (zn). kultuur
Sanskriet (zn). Sanskriet
sanstha (zn). instituut
sant (zn). kluizenaar
santaan (zn). nazaat (2)
santiaara djagaha (zn). woestijn
santjhep mê (bw). in het kort
santokh (bn, bw). tevreden (2)
sapakara (zn). hagedis (3)
sapana (zn). droom
sapana dekhe (ww). dromen (2)
sapanaai (ww). dromen
saparaawe (ww). uitdossen
sapare (ww). opsmukken
· · uitdossen (3)
sapatieja (zn). sapotille
sapoet (bn). aantrekkelijk
sapṯa (vgw). alsof
sar (bn). beurs
sar djaai (ww). rotten
saraap (zn). vloek
saraap dewe (ww). vervloeken
· · vloeken
saraape (ww). vervloeken (2)
· · verwensen
· · vloeken (2)
saraasar (bn, bw). volledig (4)
· (bw). volslagen (4)
saradjaam (zn). spullen (3)
sarak djaai (ww). verslikken
saral (bn). bedorven
saram (zn). opspraak
· · schaamte
· · schande
· · smaad
saram dewe (ww). smaden
saram laadj (zn). eergevoel
saram lage (bn). verlegen (2)
· (ww). generen (2)
· · schamen
sarangie (zn). (snaarinstrument)
sarangie aur sietaar ke baadja (zn). snarenspel
sarbat (zn). sap (2)
· · vruchtensap
sardaar (zn). baas (3)
· · chef (2)
· · direkteur
· · opzichter (4)
· · patroon (3)
sardie (zn). verkoudheid
sardie howe (ww). verkouden zijn
sardie-djokhaam (zn). influenza
sare (ww). bederven (3)
· · ontbinden (2)
· · rotten (2)
· · vergaan (2)
· · vermolmen
saṟhe (telw). half (2)
sariaawe (ww). regelen (2)
sarkaar (zn). overheids beambte
sarmaai (bn). verlegen (3)
· (ww). schamen (2)
sarmaaike (bn). bedeesd (2)
· · beschaamd
· · eenkennig (2)
· (bn, bw). beschroomd (2)
· · schuchter
· · schuw
sarmaawe (ww). blameren
· · in verlegenheid brengen
sarmienda (bn). bleu
· · blo
· · eenkennig
· (bn, bw). schuchter (2)
· · schuw (2)
· (zn). smaad (2)
sarmienda rahe (ww). generen
sarmiendha (bn). bedeesd
· · beschaamd (2)
· · verlegen
· (bn, bw). beschroomd
Sarnaam (zn). Suriname
sarphoennie (zn). lus
· · strik
sar-safaai (bn). rein (4)
sarsaraai (ww). ritselen
sar/saral (bn). rot
· · verrot
saṟsaṯh (telw). zevenenzestig
sart (zn). beding (2)
· · voorbehoud (2)
· · voorwaarde (2)
sasoer (zn). schoonvader
sasta (bn). goedkoop
sastar (zn). verpleegster
· · zuster (4)
sataasie (telw). zevenentachtig
sataawan (telw). zevenenvijftig
sataawe (ww). onderdrukken
· · pesten (2)
· · treiteren (2)
· · verdrukken (2)
· · vervolgen (2)
saṯe (bn). aanhankelijk
· (ww). leunen (2)
satj (bn, bw). juist (3)
· · waarachtig
satj moetj (bn, bw). echt
· · werkelijk
· (bw). heus
satj (moetj) (bn). waar
· (bn, bw). oprecht
satj-moetj (bw). zeker (2)
satkaar (zn). onthaal
· · ontvangst
satkaar dewe (ww). ontvangen (4)
satlaṟie (zn). kolier (3)
satra (telw). zeventien
sattaais (telw). zevenentwintig
sattaanbe (telw). zevenennegentig
sattar (telw). zeventig
satte ke (bw). voorwaar
sattja (bn, bw). echt (2)
· · eerlijk
· · ongeveinsd
· · oprecht (2)
· · waarachtig (2)
· · werkelijk (2)
sattjaai (zn). waarheid
sattjaai dekhaawe (ww). weerleggen
sattjaai se (bn, bw). waarachtig (3)
sattjare (ww). baan breken
· · uitbreiden (2)
· · uitbreken
· · uitdijen (2)
· · uitzetten (3)
sattje ke (bn, bw). echt (3)
· · eerlijk (2)
· · oprecht (3)
· (bw). heus (2)
· · inderdaad
· · waarlijk (2)
· · zeker (3)
sattje (ke) (bn, bw). werkelijk (3)
satwa (telw). zevende
satwaasoe (zn). zevenmaands kind
sau (telw). honderd
sauda (zn). boodschap (3)
· · goederen (3)
· · groente
· · koopwaar
· · waar
sauda ke liest (zn). boodschappenlijst
saufer (zn). chauffeur
saukere (bw). vroeg
saukh (zn). animo
· · hobby
saukh aur sienghaar (zn). opschik
(saukh aur) sienghaar (zn). versiering
saukh aur sienghaar kare (ww). uitdossen (2)
sãup dewe (ww). overleveren (2)
· · toevertrouwen
sãupe (ww). in handen geven (2)
sautan (zn). bijvrouw (2)
· · buitenvrouw (2)
· · maitresse (2)
sawaad (bn). smakelijk
· (zn). smaak
sawaad na rahe (bn). smakeloos
sawaal (zn). vraag
sawar (zn). klinker
se (bw). af (2)
· · dan (2)
· · vandaan (3)
· (vrg. vnw). waardoor
· (vz). aan (3)
· · door (2)
· · met (2)
· · sedert
· · sinds
· · tegen (2)
· · tot
· · van (2)
se djaada (vz). over (4)
seboe (zn). zeboe
sekhiaawe (ww). verwennen (2)
sekhie (zn). aanstellerij
sekhiekhor (zn). aansteller
senhoer (zn). vermiljoen poeder
senwe (zn). zenuw
senwe tatai (zn). pees
seṟ (zn). leeuw
seraai (ww). afkoelen (2)
seṟhie/sieṟhie (zn). ladder
· · trap
sês/sîes (zn). cent
seṯ (zn). rijkaard
setiaaike rakhe (ww). uitstallen
setiaawal (vdw). geregeld
setiaawe (ww). arangeren
· · bedisselen
· · gelijkzetten (2)
· · inrichten
· · klaarmaken (2)
· · opmaken (4)
· · regelen (3)
· · schikken
setie kare (ww). gelijkzetten (3)
· · klaarmaken (3)
· · regelen (4)
· · schikken (2)
sew (zn). (zoete versnapering) (2)
sewa (zn). dienst
· · verzorging
sewa kare (ww). dienen (2)
· · verplegen
· · verzorgen (2)
· · zorgen (2)
sewak (zn). bediende
· · knecht (5)
sewe (ww). broeden (2)
sewie (zn). vermicelli
siaahie (zn). inkt (3)
sian (zn). naad
siedha (bn, bw). goed (6)
· · recht (5)
· (bw). rechtuit
siedha kait (zn). voorkant
sieje (ww). hechten (2)
· · naaien
· · stikken (2)
· · vastnaaien (2)
sieka (zn). zandvlo
siekaar (zn). jager
siekaar khele (ww). jagen
siekhaawal (bn). geschoold (2)
siekhaawe (ww). bijbrengen
· · doceren
· · onderwijzen (2)
· · opleiden
· · trainen (3)
· · vormen (2)
siekhaawe waala (zn). docent (2)
· · instructeur
· · leerkracht
· · leermeester (3)
· · leraar (4)
· · meester (3)
· · onderwijzer (2)
siekhaawe waalie (zn). lerares (2)
· · onderwijzeres (2)
siekhe (ww). leren (2)
· · studeren (3)
· · trainen (2)
siekhe waala (zn). cursist
· · pupil (2)
siekhe/siekhne waala (zn). leerling
siekhtjha (zn). onderwijs
siekhtjha bharie kaahaanie (zn). gelijkenis (2)
siekmaan (zn). ziek (2)
siekmaanie (zn). ziekte (3)
siektjha bharie kaahaanie (zn). parabel (2)
siel (zn). maalsteen (2)
siel aur loṟha (zn). handmolen (2)
sienaagog (zn). synagoge
Sienaai (zn). Sinaï
sieng (zn). gewei
sienghaar (zn). tooi
sientoer ke per (zn). eik(eboom)
· · terebint
siepaahîe (zn). agent
· · politie
siepaahîe khaana (zn). politiepost
Sieria (zn). Syrië
sierpe (zn). geweten (2)
sietalghaas (zn). citroengras
sietembar (zn). september
sietie maare (ww). fluiten
sietje (ww). begieten (2)
siksioeroe (zn). krekel
sin (zn). zin (5)
sjaadie kare (ww). trouwen (2)
sjaantie (zn). vrede
sjakoentala (zn). duif (3)
skoel (zn). school
skoel ke paaṯh (zn). huiswerk
skowtoe (zn). politie (2)
skowtu (zn). agent (2)
skropoe (zn). schelp
slaafteni (zn). slaventijd
sloisie (zn). sluis
sobha (zn). pracht
sobhe (ww). passen (3)
· · staan (4)
sodjha (bn, bw). recht
· (bw). rechtuit (2)
· · steil
sodjha kare (ww). verbeteren (3)
sodro (zn). verdieping (2)
· · vliering
· · zolder
soebh (bn). gelukkig (3)
· · voorspoedig
soebh sandes (zn). evangelie (2)
soebha (zn). ontdekking
soebha kare (ww). ontdekken
· · raden (3)
· · verdenken
· · vermoeden
soeddha (bn). meegaand
soeddhaar (zn). terechtwijzing
soeddhaare (ww). aanmanen
· · opwekken
· · terechtwijzen (2)
soedh (bn). rein (5)
soedha (bn, bw). kalm (6)
· · rustig (4)
soedhaare (ww). verbeteren (2)
· · vermanen
soedjhaai (ww). bemerken (2)
· · gewaarworden (2)
soedjie (zn). griesmeel
soefal (zn). verhoring
· · vervulling
soegandh (zn). geur (2)
· · odeur (2)
soegga (zn). papegaai
soegghar (bn). gaaf
· · knap (4)
soeggharaawe (ww). strelen
soeghar (bn, bw). mooi (5)
soehaag-raat (zn). bruidsnacht
soeharaawe (ww). strelen (2)
soeharaawe/sohoraawe (ww). strijken
· · wrijven (2)
soehoeraawe (ww). vlijen
soei (zn). angel (2)
· · naald
soekh (zn). geluk (2)
· · voorspoed
· · welzijn
soekh (ke dien) (zn). vrijdag
soekhiet (bn). welgesteld
soekoeria (zn). dank (2)
soekroe (zn). suiker
soelge (ww). smeulen
soemara (bn). gierig
· (zn). gierigaard (2)
· · wrek
soemmat (zn). eendracht (2)
· · eensgezindheid
· · overeenstemming (2)
· · saamhorigheid
soemmat kare (ww). verzoenen (2)
soemmat mê (bn). gelijkgezind (3)
soemra (bn). krenterig
· (bn, bw). zuinig
soen paawe (ww). verstaan (2)
soenaawe (ww). aankondigen (5)
· · bekendmaken (5)
· · klinken (2)
· · uitzenden (2)
soendar (bn, bw). mooi (2)
soendarta (zn). schoonheid
soene (ww). beluisteren
· · horen
· · toeluisteren
· · vernemen (3)
· (zn). luisteren (2)
soene waala (zn). hoorder
· · luisteraar
soenghe (ww). besnuffelen
· · opsnuiven
· · ruiken (2)
· · snuffelen
soenja (telw). nul
soenna (zn). vocaalnasalering
soen-saan (bn, bw). verlaten (2)
· (bw). doodstil
· · stil (3)
soep (zn). wan
soerat (bn, bw). fraai
· (zn). aangezicht (2)
· · aanzien
· · gelaat (3)
· · gezicht (2)
· · uiterlijk
soerdjaatie (zn). krijger (2)
· · militair (2)
· · soldaat (2)
soerdjaatie ke djhoend (zn). heerschaar
soerdjaatie ke madjoerie (zn). soldij
(soerdjaatie ke) samaan dewe (ww). uitrusten (2)
soerdjaatie ke thaana (zn). kazerne
soerdjaatie log (zn). leger (3)
soerdjaatie log ke marai (zn). legerkamp
soeṟh (zn). slurf
soeroe (zn). aanvang
· · begin
· · start
soeroe kare (ww). aanvangen (2)
· · beginnen (2)
· · inleiden
· · ondernemen
soeroe mê (bw). aanvankelijk (2)
· · in het begin
soeroedj (zn). zon
soeroedj moekhie phoel (zn). zonnebloem
soeroedj moekhie phoel ke bia (zn). zonnepitten
soeroere (ww). oprollen (2)
soer-soeraai (ww). prikkelen
soerwa (zn). jus
· · saus
soesamatjaar (zn). evangelie (3)
soesiel (bn, bw). vriendelijk (3)
soesoerie tjahar djaai (ww). verslikken (2)
soestaai (ww). rusten (2)
· · uitblazen
· · uitrusten
soeswaai (ww). snikken
· · zuchten (3)
soet dewe (ww). garanderen
· · verzekeren
soet djaai (ww). indommelen
· · indutten
· · inslapen
· · verslapen
soete (ww). slapen
(soete waala) kamra (zn). slaapkamer
soewar (zn). varken
· · zwijn
soewar ke battja (zn). big
soewar ke tjaraawe waala (zn). varkenshoeder
· · zwijnehoeder
soewarnie (zn). varken (2)
· · zeug
sohoraawe (ww). strelen (3)
soi (bn). saai
· (zn). (soort groente) (4)
sokh (zn). verdriet (4)
sõkhe (ww). in zich opnemen
· · opslokken
som (zn). zoom
somaar (zn). maandag
sona (zn). goud
sona ke (bn). gouden
sonaar (zn). goudsmidt
· · juwelier
soṟ (zn). wortel
sora (telw). zestien
sõṯh (zn). gember
· · hemd
· · overhemd
sõtj bietjaar (ww). idee (6)
sõtj bietjaar kare (ww). bezinnen
· · nadenken (2)
sõtj kare (ww). bekommeren
· · schromen
· · verontrusten
sõtj phiekier (zn). muizenissen
sõtj phiekier kare (ww). treuren
sõtj (phiekier) kare (ww). piekeren
sõtj rahe (bn). ongerust
· (ww). tobben (2)
sõtj rahe/lage (bw). bezorgd
sõtj se (bw). bedachtzaam (2)
sõtjal-bietjaaral (bn). overwogen
sõtj(-bietjaar) (zn). gedachte (3)
sõtj-bietjaar kare (ww). mijmeren
· · peinzen
sõtj-bietjaarke (bw). doordacht
sõtje (ww). aantrekken (3)
· · bedenken (4)
· · beraden
· · denken
· · geloven (2)
· · inbeelden (2)
· · indenken
· · nadenken
· · peinzen (3)
· · uitdenken
· · uitpiekeren
· · vermoeden (2)
· · verzinnen
· · vooronderstellen
sõtj(-phiekier) (zn). gepieker
· · zorg (2)
sõtj-phiekier kare (ww). tobben
sõtj/tjienta mê daar dewe (ww). lastig vallen (2)
sotoe (zn). wrat
sowe (ww). uitbroeden
spoiti (zn). spuitje
spoitie dewe (ww). inspuiten
sriemaan (zn). meneer
sriemaan (djie) (zn). mijnheer
sriematie (zn). mevrouw
staan (zn). land (2)
stroi (zn). hooi
· · stro (2)
stroi bietore (ww). hooien
swaagat kare (ww). begroeten (5)
· · verwelkomen (2)
swaagri (zn). zwager (9)
swaamie (zn). docent (3)
· · leraar (5)
· · meester (4)
swarag (zn). hemel (2)
swarag doeth (zn). engel (3)
swaragwaas (zn). overlijden (3)
swiekaar (zn). ontvangst (2)
swiekaar kare (ww). gastvrij zijn
· · ontvangen (3)
Copyright © 2002